Giới thiệu về CMP

Hệ thống Telco của Viettel hay còn có tên gọi khác là CMP (Connectivity Management Platform) là một nền tảng quản lý kết nối các thiết bị thông minh sử dụng dịch vụ SIM của nhà mạng Viettel. Nó bao gồm các chức năng cơ bản như sau:
 • Quản lý thông tin đơn hàng
 • Nạp tiền thuê bao .
 • Mở chiều/ chặn chiều thuê bao.
 • Đăng ký, hủy gia hạn, hủy gói cước
 • Lấy thông tin gói cước.
 • Hiển thị danh sách thuê bao.
 • Quản lý thông tin serial SIM.
 • Quản lý thông tin khách hàng.
 • Thanh toán hóa đơn.
 • Đấu nối thuê bao.
 • Tạo đơn hàng và giao cho nhân viên cửa hàng.
 • Thực hiện tìm kiếm thuê bao dựa trên các thông tin: Ngày kích hoạt, ngày đấu nối, gói cước đang sử dụng, loại dịch vụ.
 • Thực hiện tra cứu các hợp đồng đã tạo của doanh nghiệp
 • Quản lý thông tin chi tiết hợp đồng
 • Quản lý thông tin chi tiết thuê bao : gói cước lưu lượng data đang sử dụng, lưu lượng data còn lại thông tin lưu lượng thoại
 • Mua thêm gói cước cho một thuê bao.
 • Cung cấp thông tin gói cước cho khách hàng lựa chọn.

Bắt đầu sử dụng

Hãy làm theo các bước sau để bắt đầu sử dụng InnoWay: