Sử dụng LandingPage

Trang web hiển thị các thông tin cho phép khách hàng tham khảo toàn bộ hệ thống nền tảng IoT, bao gồm AEP (Application Enable Platform – Hệ thống hỗ trợ phát triển nghiệp vụ) & CMP. Tại đây, khách hàng có thể tìm thấy danh sách các gói cước nhà mạng đang cung cấp, các sản phẩm/giải pháp thông minh, hay có thể điều hướng sang phân hệ CMP hay AEP để thực hiện các thao tác nghiệp vụ mà khách hàng đang có nhu cầu.

Các tính năng của landingPage.

Thanh menu chức năng bao gồm các mục chức năng sau:
- Giới thiệu: Điều hướng nhanh đến mục “Giới thiệu” trên trang landing page.
- Gói cước: Điều hướng nhanh đến mục “Sản phẩm gói cước M2M” trên trang landing page.
- Sản phẩm: Điều hướng nhanh đến mục “Sản phẩm IoT” trên trang landing page.
- Nền tảng IoT: Điều hướng nhanh đến mục “Nền tảng quản lý, tự động hóa và thu thập dữ liệu” trên trang landing page.
- Hệ thống CMP: Điều hướng nhanh đến mục “Nền tảng quản lý kết nối M2M” trên trang landing page.
- FAQ: Điều hướng nhanh đến mục “Câu hỏi thường gặp” trên trang landing page.
- Diễn đàn: Điều hướng đến hệ thống đăng bài, trao đổi thông tin giữa công ty chủ quản và người dùng.
- Đăng nhập: Điều hướng đến giao diện đăng nhập để sử dụng các chức năng của hệ thống.
- Đăng ký ngay: Điều hướng đến giao diện đăng ký tài khoản người dùng để sử dụng các chức năng của hệ thống.

Button truy cập nhanh sản phẩm và gói cước

Button trải nghiệm hệ thống CMP

Button truy cập nhanh gói cước.

Button chọn lọc hiển thị gói cước

Chức năng này giúp người dùng thực hiện chọn lọc các loại gói cước cần hiển thị trên landing page. Các gói cước được phân chia theo các loại: Gói cước 4G/5G, Nb-IoT, Gói trả trước/sau. Người dùng thực hiện nhấn vào các button (đỏ) để thực hiện việc chọn lọc, nút đỏ chuyển hương về bên nào, thì tương ứng với đó, danh sách gói cước sẽ được hiển thị.

Button so sánh các gói cước

Chức năng so sánh gói cước đem lại cho người dùng có một cái nhìn tổng thể về các gói cước phù hợp với nhu cầu sử dụng. Để thực hiện so sánh các gói cước, người dùng thực hiện thao tác như sau:
- Click lên các ô lựa chọn gói cước cần so sánh, biểu tượng (chữ V) màu xanh trắng thể hiện gói cước đang được lựa chọn.
- Nhấn vào button “So sánh gói cước” để hệ thống thực hiện so sánh các gói cước đã được lựa chọn.
Kết quả so sánh sẽ được hiển thị tới người dùng

Button đăng ký gói cước

Button truy cập xem chi tiết các sản phẩm thông minh

Button truy cập nền tảng AEP

Button truy cập nền tảng CMP

Khách hàng gửi yêu cầu hỗ trợ