Quên mật khẩu

Để thực hiện thay quên mật khẩu, người dùng thực hiện các bước sau
  • Cung cấp thông tin email đăng nhập.
  • Cung cấp mật khẩu mới để đăng nhập.
  • Nhập lại mật khẩu mới, mật khẩu này phải giống với mật khẩu đã nhập ở bước trên.
  • Nhấn vào “Nhập mã” để hệ thống sẽ gửi về Email mà người dùng đang sử dụng để yêu cầu 1 mã OTP. Lưu ý: Mã OTP này sẽ hết hiệu lực trong vòng 120(s). Trong trường hợp chưa nhận được mã OTP, người dùng có thể nhấn vào “Nhập mã” để yêu cầu gửi lại OTP.
  • Mã OTP này sẽ được sử dụng để điền vào ô “Nhập mã xác nhận”.
  • Khi các thông tin đã được cung cấp đầy đủ, click “Xác nhận” để thực hiện gửi thông tin đến hệ thống.