Innoway
Search
K

Kết nối thiết bị thực với Platform

Đáng trân trọng như tiếng nói đầu tiên của em bé.
Hiện tại Innoway hỗ trợ thiết bị giao tiếp qua MQTT. Người dùng cần chuẩn bị những thông tin sau:
  • Device Token: là password sử dụng cho bảo mật TLS của MQTT
  • Device ID: là mã định danh của thiết bị trên Innoway

Lấy Device Token

Để lấy Device Token, người dùng cần nhấn vào email ở góc trên cùng bên phải và chọn Copy device token.
Nhấn chọn email, chọn 'Copy device token'
Nhấn 'Sao chép' để lấy Device Token

Thiết lập thiết bị gửi bản tin

Sau đó, thiết lập cho thiết bị gửi bản tin MQTT với thông tin sau:
Thành phần
Nội dung
Ghi chú
topic
messages/{{deviceID}}/{{subTopic}}
subTopic được sử dụng cho Flow Engine theo bài toán của người dùng
payload
Nội dung nhận Strings/JSON/XML/Characters
url
mqtt.innoway.vn
IP mặc định của Broker Innoway
username
Có thể sử dụng bất kỳ Username nào
password
{{device_token}}
Người dùng có thể gửi bản tin JSON vào subTopic attribute để xem ngay ở trên hệ thống.

Kiểm tra bản tin trên Innoway

Người dùng có thể vào trong màn hình Danh sách thuộc tính của thiết bị để xem thông tin thiết bị đã gửi với subTopic attribute và Payload JSON.
Bản tin giả lập với Payload dạng JSON
Tại màn hình Quản lý thiết bị, nhấn chọn Thuộc tính
Màn hình thuộc tính của thiết bị với 02 thuộc tính có trong bản tin đã gửi