Innoway
Search
K

Lựa chọn và phát triển Giải pháp mẫu

Đôi khi có quá nhiều thứ cần tìm hiểu về IoT Platform trước khi chúng ta có thể sử dụng chúng.
Tại đây chúng tôi đề xuất giải pháp và xây dựng
  • Mô hình
  • Luồng xử lý
  • Dashboard
cho giải pháp mà các bạn đang tìm kiếm.

Tạo dự án trên giải pháp mẫu

Nhấn chọn Giải pháp mẫu
Chọn một giải pháp được đề xuất rồi nhấn Bắt đầu
Giải pháp Fleet Management được tạo mới

Lựa chọn cho các giải pháp mẫu