Innoway
Search
K

Lựa chọn cách tiếp cận

Mỗi khách hàng đến với nền tảng Innoway đều có một nhu cầu sử dụng Platform riêng.
Nếu bạn muốn làm chủ sản phẩm, tự bản thân định hình sản phẩm, tạo nên Digital Twins trên Innoway, bạn có thể sử dụng cách tiếp cận sau để xây dựng giải pháp của bạn.
Còn nếu bạn đang tìm kiếm một ý tưởng, một giải pháp mẫu, chúng tôi sẽ đề xuất cho bạn những bộ giải pháp cơ bản nhưng đầy đủ để bạn có thể bắt tay nhanh vào bước phát triển sản phẩm.